HDSD Hà Nội: đơn giá nhân công 1408/UBND-KT áp dụng định mức 12/2021/TT-BXD

9622

Ngày 20/04/2020 UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội và công bố đơn giá nhân công xây dựng quy đổi theo nhóm nhân công của Thông tư 15/2019/TT-BXD.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã ban hành bộ định mức theo thông tư 12/2021/TT-BXD và hướng dẫn chuyển đổi từ 11 nhóm nhân công trong thông tư 15/2019/TT-BXD quy về 4 nhóm trong thông tư 13/2021/TT-BXD, hiệu lực thi hành từ 15/10/2021.

Với các nội dung đang có, chúng ta đã có thể tính đơn giá Hà Nội mới theo phương pháp tính trực tiếp, với các số liệu đầu vào:
Giá vật liệu lấy theo bảng giá thông báo công bố hàng quý;
Đơn giá nhân công chuyển đổi nhóm từ 1408/UBND-KT sang thông tư 13/2021/TT-BXD;
Tính giá ca máy theo thông tư 13/2021/TT-BXD (sử dụng giá nhiên liệu/năng lượng do f1 cập nhật sẵn và đơn giá nhân công theo 1408/UBND-KT).

Cách thức áp dụng vào Phần mềm Dự toán f1 như sau:

1. Cập nhật bộ định mức mới nhất theo thông tư 12/2021/TT-BXD

Vào menu trợ giúp của phần mềm/cập nhật dữ liệu

Cửa sổ bên trái chọn “Hà Nội”, cửa sổ bên phải chọn “Cập nhật tất cả dữ liệu”

2. Nhập mã hiệu và khối lượng cho công tác ở bảng Công trình (ban đầu chưa có đơn giá ngay)

3. Lắp giá thông báo ở bảng: vật liệu

Nhấp chuột phải vào nền bảng vật liệu chọn: Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Chọn thời điểm giá thông báo, chọn khu vực rồi chọn: lắp giá chi tiết

Với vật liệu chỉ có 1 giá duy nhất thì phần mềm đã tự chọn, với vật liệu có nhiều mức giá thì người dùng sẽ chọn lấy một giá phù hợp

Kết quả sau khi chọn: cột nguồn mua ghi rõ thời điểm và khu vực áp dụng mức giá vật liệu đó

4. Tính lương ở bảng: nhân công

Ở bảng nhân công, nhấp chọn: Tính lương

Bảng tính lương chuyển đổi từ quyết định 1408/2020 Hà Nội hiện ra, chọn khu vực và đồng ý

Xác nhận kết quả tính toán bằng nhấp chọn: Áp giá hiện tại

Kết quả sau khi tính lương chuyển đổi từ 1408/UBND-KT sang thông tư 13/2021/TT-BXD :

5. Tính giá ca máy ở bảng: máy thi công

Ở bảng Máy thi công, nhấp chọn: Tính giá ca máy

Lắp giá nhiên liệu/năng lượng mới nhất:

Nhấp chuột trái vào giá xăng rồi chọn: lắp giá

Nhấp chuột trái vào giá điện rồi chọn: lắp giá

Mặc định phần mềm đang để chọn mức giá điện bình quân mới nhất theo QĐ 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019

Nhấp chọn “Áp giá hiện tại” để xác nhận việc tính toán

Kết quả ở bảng: Máy thi công

Việc lắp giá hiện tại cho các bẢng vật liệu, nhân công, máy thi công đã xong

– Kết quả ở bảng: đơn giá chi tiết

6. Áp giá hiện tại của vật liệu, nhân công, máy thi công cho bảng: công trình

Tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,Máy” ở bảng công trình/Yes

Chọn mẫu giá hiện tại và xác nhận việc lựa chọn đó: mặc định phần mềm chọn mẫu số 3

Kết quả sau khi tính đơn giá trực tiếp: giá hiện tại của tổng vật liệu, nhân công, máy thi công được cập nhật từ bảng “Đơn giá chi tiết” về bảng “Công trình” thành công tác có đơn giá hoàn chỉnh:

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!