Trang chủ Tags HDSD Tây Ninh

Tag: HDSD Tây Ninh

HDSD Tây Ninh: giá ca máy 3114/QĐ-UBND; giá nhân công 3115/QĐ-UBND.

Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc công bố Giá ca máy và thiết...

HDSD Tây Ninh: đơn giá nhân công 2689/QĐ-UBND; giá ca máy 2690/QĐ-UBND quý 1...

Ngày 03/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã công bố đơn giá nhân công xây dựng quý I và quý II năm...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI