Trang chủ Tags Tây Ninh

Tag: Tây Ninh

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Tây Ninh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 13/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 1745/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 08/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 1342/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 09/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 1088/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 02/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 504/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 08/02/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 286/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 02/12/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 3168/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 03/11/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 2832/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 01/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 2498/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 01/09/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 2193/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 7 năm 2021

Ngày 02/08/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 1992/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI