Trang chủ Tags Tây Ninh

Tag: Tây Ninh

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Tây Ninh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đơn giá Tây Ninh 2020: quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020

Ngày 17/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 2 năm 2021

Ngày 05/03/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 492/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 1 năm 2021

Ngày 04/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 284/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 12 năm 2020

Ngày 30/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 4252/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 11 năm 2020

Ngày 04/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 3928/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

HDSD Tây Ninh: đơn giá nhân công 2689/QĐ-UBND; giá ca máy 2690/QĐ-UBND quý 1...

Ngày 03/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã công bố đơn giá nhân công xây dựng quý I và quý II năm...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2020

Ngày 04/11/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 3638/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 9 năm 2020

Ngày 05/10/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 3193/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 8 năm 2020

Ngày 03/9/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 2788/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 7 năm 2020

Ngày 05/8/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 2458/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI