Trang chủ Tags Tây Ninh

Tag: Tây Ninh

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Tây Ninh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2024

Ngày 10/06/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 1490/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 1191/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 12/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 913/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 12/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 568/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 07/02/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 338/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 10/01/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 96/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 3113/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 15/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 2831/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 16/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 2482/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 14/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 2192/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI