Dự toán f1 bị xóa mất biểu tượng (file chạy) trên Desktop

7541

Nguyên nhân: do Windows Security xóa nhầm Dự toán F1, các bạn làm theo các bước sau rồi cài lại Dự toán F1 là được:

Bạn đã hoàn thành cài đặt phần mềm diệt virus để không xóa Dự toán F1 nữa. Bây giờ bạn hãy cài lại Dự toán F1 nhé.