HDSD An Giang: đơn giá nhân công, giá ca máy 3061/QĐ-UBND năm 2022.

5328
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ngày 19/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang theo quyết định số 3061/QĐ-UBND

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 3061/QĐ-UBND để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Cách áp dụng như sau:

1. Tại bảng Nhân công: nhấp chuột vào “Tính lương”/chọn Khu vực/Đồng ý. Trường hợp chưa hiện bảng tra theo văn bản 3061/QĐ-UBND thì bạn bấm vào ô màu vàng chỗ “Vùng/Khu vực” rồi nhấp chọn “Tra theo văn bản”

2. Tại bảng Máy thi công: nhấp chuột phải vào trong lòng bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu – tất cả vật tư

Sau đó chọn Khu vực => Lắp giá vật tư

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!