Trang chủ Tags An Giang

Tag: An Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh An Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

An Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 12/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 131/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 09/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 4765/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

HDSD An Giang: đơn giá nhân công, giá ca máy 3061/QĐ-UBND năm 2022.

Ngày 19/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, bảng giá ca máy và thiết...

An Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 08/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 4263/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 07/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 3710/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 08/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 3219/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 08/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 2764/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 11/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 2367/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 08/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 1904/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 12/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 1481/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI