Trang chủ Tags An Giang

Tag: An Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh An Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

An Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 09/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 1144/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 762/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 07/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 488/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 10/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 136/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 12/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 4714/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 4254/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 13/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 3581/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 15/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 3424/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 11/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 3040/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

An Giang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 14/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 2672/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI