HDSD Vĩnh Long: đơn giá nhân công 166/QĐ-SXD; giá ca máy 167/QĐ-SXD năm 2022.

4220
Đặc sản Vĩnh Long: quả Thanh Trà – xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long

Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo quyết định số 166/QĐ-SXD

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo quyết định số 167/QĐ-SXD.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 166/QĐ-SXD và 167/QĐ-SXD để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Cách áp dụng như sau:

1. Tại bảng Nhân công: nhấp chuột vào “Tính lương”/chọn Khu vực/Đồng ý.

Trường hợp chưa hiện bảng tra theo văn bản 166/QĐ-SXD thì bạn bấm vào ô màu vàng chỗ “Vùng/Khu vực” rồi nhấp chọn “Tra theo văn bản”:

2. Tại bảng Máy thi công: nhấp chuột phải vào trong lòng bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu – tất cả vật tư

Sau đó chọn Vùng theo 167/QĐ-SXD => Lắp giá vật tư

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!