Trang chủ Tags Vĩnh Long

Tag: Vĩnh Long

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Vĩnh Long: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 2598/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 06/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 2266/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 22/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 2132/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 04/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1701/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 06/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1425/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 06/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1121/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 08/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 870/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 07/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 662/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 09/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 390/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 08/02/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 172/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI