Trang chủ Tags Vĩnh Long

Tag: Vĩnh Long

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Vĩnh Long: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 6 năm 2021

Ngày 16/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1586/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 5 năm 2021

Ngày 18/06/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1317/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 4 năm 2021

Ngày 26/05/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1015/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 3 năm 2021

Ngày 29/04/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 827/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 2 năm 2021

Ngày 12/03/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 454/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 1 năm 2021

Ngày 24/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 321/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 11 năm 2020

Ngày 15/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 2886/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 10 năm 2020

Ngày 12/11/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 2587/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

HDSD Vĩnh Long: đơn giá nhân công 3611/QĐ-UBND; giá ca máy 3610/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 8 năm 2020

Ngày 11/9/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1967/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI