Trang chủ Tags Vĩnh Long

Tag: Vĩnh Long

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Vĩnh Long: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 27/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 780/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 07/02/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 309a/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 09/01/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 57/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 2883/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 2598/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 06/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 2266/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 22/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 2132/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 04/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1701/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 06/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1425/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 06/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1121/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI