Trang chủ Tags Vĩnh Long

Tag: Vĩnh Long

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Vĩnh Long: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 05/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1667/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 08/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1432/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 08/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1159/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 09/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 889/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 08/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 661/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 08/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 400/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 10/02/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 221/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 07/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 32/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 05/11/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 2551/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 08/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 2261/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI