Trang chủ Tags Vĩnh Long

Tag: Vĩnh Long

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Vĩnh Long: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

HDSD Vĩnh Long: đơn giá nhân công 3611/QĐ-UBND; giá ca máy 3610/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 8 năm 2020

Ngày 11/9/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1967/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 6 năm 2020

Ngày 10/7/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1358/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 5 năm 2020

Ngày 12/6/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1065/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 4 năm 2020

Ngày 12/5/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 857/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 3 năm 2020

Ngày 13/4/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 657/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 1 năm 2020

Ngày 07/02/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 161/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 12 năm 2019

Ngày 20/01/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 114/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 10 năm 2019

Ngày 11/11/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1863/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 7 năm 2019

Ngày 08/8/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 1305/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI