Trang chủ Tags HDSD Vĩnh Long

Tag: HDSD Vĩnh Long

HDSD Vĩnh Long: đơn giá nhân công 166/QĐ-SXD; giá ca máy 167/QĐ-SXD năm 2022.

Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long...

HDSD Vĩnh Long: đơn giá nhân công 3611/QĐ-UBND; giá ca máy 3610/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI