Trang chủ Tags Bến Tre

Tag: Bến Tre

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bến Tre: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đơn giá Bến Tre 2022: quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 20/12/2022.

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo quyết định...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 20/12/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 3168/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 18/11/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 2915/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 21/10/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 2644/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 22/09/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 2382/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

HDSD Bến Tre: đơn giá nhân công 2003/QĐ-UBND; giá ca máy 2088/QĐ-UBND năm 2022.

Ngày 07/09/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 22/08/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 2096/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 25/07/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 1866/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 20/06/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 1508/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 18/05/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 1201/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI