Trang chủ Tags Bến Tre

Tag: Bến Tre

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bến Tre: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 2 năm 2020

Ngày 02/3/2020, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 1 năm 2020

Ngày 10/2/2020, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 10 năm 2019

Ngày 31/10/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 9 năm 2019

Ngày 07/10/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 8 năm 2019

Ngày 05/9/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 7 năm 2019

Ngày 31/7/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 6 năm 2019

Ngày 01/7/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày 06/06/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 3 năm 2019

Ngày 03/04/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 2 năm 2019

Ngày 06/03/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI