Trang chủ Tags Bến Tre

Tag: Bến Tre

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bến Tre: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 20/06/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 1508/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 18/05/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 1201/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 19/04/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 911/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 23/03/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 689/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 18/02/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 390/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 02/12/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 4278/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 03/11/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 3758/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 04/10/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 3346/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 01/09/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 2998/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 7 năm 2021

Ngày 28/07/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 2566/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI