Trang chủ Tags Bến Tre

Tag: Bến Tre

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bến Tre: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 16/05/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 1071/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 19/04/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 845/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 16/03/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 559/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 20/02/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 363/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 17/01/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 149/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Đơn giá Bến Tre 2022: quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 20/12/2022.

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo quyết định...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 20/12/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 3168/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 18/11/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 2915/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 21/10/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 2644/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 22/09/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 2382/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI