Trang chủ Tags Bến Tre

Tag: Bến Tre

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bến Tre: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 17/05/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 1068/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 16/04/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 864/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 23/02/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 391/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 17/01/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 135/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 15/12/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 3111/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 20/11/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 2796/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 16/10/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 2482/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 19/09/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 2242/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 17/08/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 1946/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 19/07/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 1645/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI