Trang chủ Tags Bình Định

Tag: Bình Định

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Định: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Định – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 08/07/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 411/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 10/06/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 327/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 11/05/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 239/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 28/03/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 132/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 23/02/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 80/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 31/12/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 748/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 10/12/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 707/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 11/11/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 623/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 06/10/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 520/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 08/09/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 469/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI