Trang chủ Tags Bình Định

Tag: Bình Định

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Định: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Định – Giá vật liệu tháng 6 năm 2024

Ngày 08/07/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 409/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 5 năm 2024

Ngày 07/06/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 350/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 07/05/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 270/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 05/04/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 199/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 131/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 07/02/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 98/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 28/12/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 1061/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 991/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 886/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 09/10/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 744/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI