Trang chủ Tags Bình Định

Tag: Bình Định

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Định: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Định – Giá vật liệu tháng 5 (từ ngày 1-15) năm 2023

Ngày 15/05/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 321/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 28/04/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 274/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 10/04/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 198/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 118A/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 10/02/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 66/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 28/12/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 829/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 09/12/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 776/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 09/11/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 705/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 10/10/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 619/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 09/09/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 560/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI