Trang chủ Tags Bình Định

Tag: Bình Định

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Định: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Định – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 07/02/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 98/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 28/12/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 1061/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 991/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 886/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 09/10/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 744/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 651/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 07/08/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 531/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 10/07/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 479/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 08/06/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 397/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bình Định – Giá vật liệu tháng 5 (từ ngày 1-15) năm 2023

Ngày 15/05/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Công bố số 321/TB-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI