Phú Yên – Hướng dẫn điều chỉnh dự toán năm 2018

5254

Ngày 16/05/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Thông báo số 76/TB-SXD. Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình từ ngày 16/5/2018 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có dự toán được lập theo bộ đơn giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố, xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo Đơn giá xây dựng công trình: phần xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng; phần lắp đặt công bố theo Quyết định số 169/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã kịp thời cập nhật nội dung công văn này. Mọi người sử dụng bằng cách vào bảng Nhân công -> Tính lương -> Chọn khu vực hoặc huyện.

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!