Trang chủ Tags Phú Yên

Tag: Phú Yên

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Phú Yên: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 6 năm 2024

Ngày 05/07/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 76/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 5 năm 2024

Ngày 07/06/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 68/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 06/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 55/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 05/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 47/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 30/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 05/02/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 20/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 06/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 135/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 07/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 126/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 06/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 109/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 100/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI