Trang chủ Tags Phú Yên

Tag: Phú Yên

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Phú Yên: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 05/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 103/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 06/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 89/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 06/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 78/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 05/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 65/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 04/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 47/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 03/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 31/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 07/02/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 18/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 05/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 02/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 03/12/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 151/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 04/11/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 144/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI