Trang chủ Tags Phú Yên

Tag: Phú Yên

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Phú Yên: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 100/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 07/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 84/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 06/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 74/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 63/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 05/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 41/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 05/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 33/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 17/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 03/02/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 08/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 04/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 01/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 02/12/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 163/TB-SXD. Về việc ban hành Công bố...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI