Thái Nguyên – Đơn giá nhân công theo QĐ 1479/QĐ-UBND

7286

Ngày 30/05/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1479/QĐ-UBND. Về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá nhân công ban hành kèm theo quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) phải áp dụng đơn giá nhân công ban hành kèm theo Quyết định này để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2018 và thay thế Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã kịp thời cập nhật nội dung công văn này. Mọi người sử dụng bằng cách vào bảng Nhân công -> Tính lương -> Chọn khu vực hoặc huyện.

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!