Trang chủ Tags HDSD Thanh Hóa

Tag: HDSD Thanh Hóa

HDSD Thanh Hóa: đơn giá nhân công 15312/UBND-CN; nguyên giá máy 7375/SXD-KTXD năm 2021

Ngày 04/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

HDSD Thanh Hóa: đơn giá nhân công 2215/QĐ-UBND; giá ca máy 4994/QĐ-UBND năm 2020

Ngày 15/06/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

HDSD Thanh Hóa: Hướng dẫn tính lương nhân công theo 2215/2020, tính giá ca...

Ngày 15/06/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định 2215/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI