Trang chủ Tags HDSD HCM

Tag: HDSD HCM

HDSD HCM: quyết định 3987/QĐ-UBND về đơn giá nhân công và giá ca máy...

Ngày 27/10/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;...

HDSD HCM: Hướng dẫn lập dự toán HCM theo quyết định 2207/QĐ-UBND ngày 18/06/2020

Ngày 18/06/2020, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định về việc "công bố giá ca máy và thiết bị thi công...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI