Hướng dẫn áp dụng văn bản 26/SXD-QLHĐXD tỉnh Hòa Bình

2987

Ngày 08/01/2016 Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ra công văn số 26/SXD-QLHĐXD về điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Văn bản quy định bổ sung hệ số phụ cấp khu vực, hệ số đắt đỏ cho các địa bàn trong tnh để tính vào chi phí đầu tư xây dựng được bổ sung chi phí tiền lương trong bộ đơn giá xây dựng ban hành theo văn bản số 1563/UBND-CNXD ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình (Trừ đơn giá dịch vụ công ích).

Nhằm giúp các cơ quan/doanh nghiệp thuận tiện trong công tác lập dự toán, dự thầu, thẩm tra, thanh toán, phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật đầy đủ nội dung của các văn bản trên, cách sử dụng như sau:

1. Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu ở bảng “Công trình”, bạn chọn bảng “Nhân công” rồi nhấn vào nút “Tính lương nhân công”:

2. Trình tự lựa chọn theo chiều mũi tên:

3. Kết quả tại bảng “Nhân công”:

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1