Trang chủ Tags Hòa Bình

Tag: Hòa Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hòa Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 15/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 2479/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 10/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 2033/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 12/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 1211/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 28/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 392/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 25/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 4026/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 30/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 2646/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 22/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 1111/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Đơn giá Hòa Bình 2020: quyết định số 149/QĐ-SXD ngày 28/12/2020

Ngày 28/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa...

Hòa Bình – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 30/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 4250/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

HDSD Hòa Bình: đơn giá nhân công 83/QĐ-SXD; giá ca máy 87/QĐ-SXD năm 2020.

Ngày 29/09/2020, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI