Trang chủ Tags Hòa Bình

Tag: Hòa Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hòa Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 21/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 1389/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 10/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 1091/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 668/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 06/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 401/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 05/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 59/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 4500/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 08/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 4009/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 10/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 3572/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

HDSD Hòa Bình: đơn giá nhân công 153/QĐ-SXD năm 2023.

Ngày 04/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 3101/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI