Trang chủ Tags Hòa Bình

Tag: Hòa Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hòa Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 3101/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 08/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 2725/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 10/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 2294/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 1789/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 10/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 1322/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 14/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 1026/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 19/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 197/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 08/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 4402/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 17/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 4065/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 12/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 3624/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI