Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

9365

Ngày 06/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 401/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu được công bố tại phục lục kèm theo được sở xây dựng xác định trên cơ sở khảo sát giá các loại sản phẩm vật liệu xây dựng, báo giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đại lý chính thức của nhà sản xuất đối với các loại vật liệu xây dựng không sản xuất trực tiếp trên địa bàn tỉnh.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!