Trang chủ Tags Đơn giá 2017

Tag: Đơn giá 2017

Đơn giá Tây Ninh 2017: Quyết định số 3232/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 3232/QĐ-UBND về việc Công bố bộ Đơn giá dự toán xây dựng...

Đơn giá Thái Nguyên 2017: Quyết định số 4127 và 4128/QĐ-UBND

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND và 4128/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng...

Đơn giá Hòa Bình 2017: Quyết định số 1838/UBND-CNXD

Ngày 8/12/2017 UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1838/UBND-CNXD về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Tuyên Quang 2017: Quyết định số 455/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2017 UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Phú Thọ 2017 theo quyết định 3463/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố Quyết định số 3463/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Nghệ An 2017: 5812/QĐ-UBND, 5815/QĐ-UBND, 5816/QĐ-UBND

Ngày 01/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình gồm các quyết định: Quyết...

Đơn giá Hải Phòng 2017: 3050/QĐ-UBND, 3051/QĐ-UBND, 3052/QĐ-UBND, 3053/QĐ-UBND

Ngày 10/11/2017 UBND thành phố Hải Phòng đã công bố tập đơn giá xây dựng công trình gồm các quyết định: Quyết định 3050/QĐ-UBND ngày...

Đơn giá khảo sát Sóc Trăng 2017: 2513/QĐ-UBND ngày 02/10/2017

Ngày 02/10/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã công bố Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng...

Đơn giá Bắc Giang 2017: Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 11/10/2017

Ngày 11/10/2017 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh...

Đơn giá Hưng Yên 2017: Điện và Dịch vụ công ích đô thị

Ngày 17/10/2017 UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình phần Điện và DVCI gồm các quyết định: Quyết...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI