Đơn giá Thái Nguyên 2017: Quyết định số 4127 và 4128/QĐ-UBND

4332

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND và 4128/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên: phần sửa chữa và thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Bộ đơn giá gồm 02 phần:

  1. Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
  2. Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.150.000 đ
  • Giá diezel: 11.291 đ/lít
  • Giá xăng: 15.000 đ/lít
  • Giá điện: 1.622 đ/kWh
  • Mazut: 7.806 đ/kg

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế Đơn giá xây dựng công trình Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!