Thông tư 36/2022/TT-BCT: ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

5545

Ngày 22/12/2022, Bộ Công thương ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

Bộ định mức 36/2022/TT-BCT gồm hai phần:

Phần I: Định mức chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện

Chương I: Công tác vận chuyển, bốc dỡ

Chương II: Công tác lắp dựng cột điện

Chương III: Công tác lắp đặt cách điện, phụ kiện, rải căng dây

Chương IV: Công tác lắp đặt đường dây cáp điện

Phần II: Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp

Chương I: Lắp đặt máy biến áp

Chương II: Lắp đặt máy biến điện áp, máy biến dòng điện, máy cắt và thiết bị khác

Chương III: Làm và lắp đặt đầu cáp và hộp cáp kiểm tra

Chương IV: Kéo rải dây điện trần, lắp đặt các loại cách điện và phụ kiện, tổ hợp và lắp đặt kết cấu thép, cột xà trong trạm

Chương V: Lắp đặt các loại tủ điện, tủ bảo vệ và tủ chiếu sáng

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2023.

Toàn bộ định mức của thông tư 36/2022/TT-BCT đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán f1, mọi người tải ngay về để sử dụng nhé!

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!