Đơn giá Đắk Lắk 2023: quyết định 03/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023.

5005
Mật ong hoa cà phê

Ngày 16/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo quyết định số 03/2023/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 07 phần:

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 03/2023/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!