Trang chủ Tags Đắk Lắk

Tag: Đắk Lắk

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Đắk Lắk: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 19/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 560/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 20/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 338/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 19/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 152/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 15/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 3247/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 16/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 2922/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 17/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 2602/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 15/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 2289/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 15/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 1958/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 14/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 1595/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 16/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 1326/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI