Trang chủ Tags Đắk Lắk

Tag: Đắk Lắk

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Đắk Lắk: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 16/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 135/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 12/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 3477/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 11/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 3147/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 10/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 2823/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 12/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 2552/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 10/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 2207/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 11/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 1836/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 10/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 1490/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 10/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 1142/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 12/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 839/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI