Trang chủ Tags Đắk Lắk

Tag: Đắk Lắk

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Đắk Lắk: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 15/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 970/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 14/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 738/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 15/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 495/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 15/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 278/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đơn giá Đắk Lắk 2023: quyết định 03/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023.

Ngày 16/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 16/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 135/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 12/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 3477/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 11/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 3147/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 10/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 2823/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

Đắk Lắk – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 12/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Công bố số 2552/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI