Đơn giá Nghệ An 2017: 5812/QĐ-UBND, 5815/QĐ-UBND, 5816/QĐ-UBND

8742
Ngày 01/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình gồm các quyết định:
  • Quyết định số 5812/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát. Thay thế cho quyết định số 5912/QĐ-UBND-CN ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An. Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  • Quyết định số 5815/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng. Sửa đổi và bổ sung quyết định số 5913/QĐ-UBND-CN ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An. Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  • Quyết định số 5816/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt. Sửa đổi bổ sung quyết định số 5914/QĐ-UBND-CN ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An. Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  • Quyết định số 5817/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp. Thay thế cho quyết định số 5917/QĐ-UBND-CN ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An. Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện, lắp đặt trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các quyết định này đều có hiệu lực từ ngày ký.

Toàn bộ dữ liệu công bố theo các quyết định số 5812/QĐ-UBND, 5815/QĐ-UBND, 5816/QĐ-UBND và 5817/QĐ-UBND và giá thông báo vật liệu mới nhất đã được cập nhật đầy đủ, chính xác trong Phần mềm Dự toán F1 và đã cung cấp hoàn toàn miễn phí cho tất cả các phiên bản, mọi người nhanh chóng cập nhật về sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!