Trang chủ Tags Nghệ An

Tag: Nghệ An

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Nghệ An: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Nghệ An – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 02/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 2749/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 14/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 2507/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 06/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 1934/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 09/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 1555/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 15/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 1285/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 14/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 188/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 08/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 3504/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 02/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 2212/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 01/04/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 967/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 31/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 3960/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI