Trang chủ Tags Nghệ An

Tag: Nghệ An

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Nghệ An: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Nghệ An – Giá vật liệu quý 2 năm 2024

Ngày 08/07/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 3035/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 1 năm 2024

Ngày 08/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 1237/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 4 năm 2023

Ngày 05/01/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 65/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 03/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 4011/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 3 năm 2023

Ngày 06/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 3604/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 04/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 2721/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 2 năm 2023

Ngày 07/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 2301/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 05/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 1825/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 08/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 1425/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 07/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 1030/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI