Trang chủ Tags Nghệ An

Tag: Nghệ An

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Nghệ An: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Nghệ An – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 31/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 3960/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – công bố bộ đơn giá 3812, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827,...

Ngày 29/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 06/10/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 2881/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

Ngày 03/7/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 1794/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 1 năm 2020

Ngày 06/4/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 789/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 06/01/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 42/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 3 năm 2019

Ngày 03/10/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 3029/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 2 năm 2019

Ngày 05/7/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 2064/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 1 năm 2019

Ngày 01/04/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 906/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 07/01/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 58/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI