Trang chủ Tags Nghệ An

Tag: Nghệ An

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Nghệ An: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Nghệ An – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 04/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 2721/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 2 năm 2023

Ngày 07/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 2301/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 05/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 1825/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 08/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 1425/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 07/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 1030/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 06/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 56/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Đơn giá Nghệ An 2022: quyết định 3925/QĐ-UBND ngày 12/12/2022.

Ngày 12/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo quyết...

Nghệ An – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 05/12/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 4572/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 02/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 4075/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 3 năm 2022

Ngày 05/10/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 3612/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI