Đơn giá Hòa Bình 2017: Quyết định số 1838/UBND-CNXD

5723

Ngày 8/12/2017 UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1838/UBND-CNXD về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng và dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Bộ đơn giá gồm 02 phần:

  1. Đơn giá khảo sát xây dựng;
  2. Đơn giá dịch vụ công ích đô thị.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/12/2017; và thay thế Quyết định số 1563/UBND-CNXD ngày 8/12/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình, phần khảo sát xây dựng và dịch vụ công ích đô thị.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!