Đơn giá Tuyên Quang 2017: Quyết định số 455/QĐ-UBND

6905

Ngày 15/12/2017 UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang.

Bộ đơn giá gồm 07 phần:

  1. Đơn giá xây dựng – tải file pdf
  2. Đơn giá lắp đặt – tải file pdf
  3. Đơn giá sửa chữa – tải file pdf
  4. Đơn giá khảo sát xây dựng – tải file pdf
  5. Đơn giá ca máy và thiết bị thi công – tải file pdf
  6. Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng – tải file pdf
  7. Đơn giá sản phẩm và dịch vụ công ích đô thị – tải file pdf

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018; và thay thế Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang; về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!