Đơn giá Đắk Lắk 2018: Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND (phần khảo sát)

3974

Ngày 19/01/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức chi phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng (như 1m khoan, 1ha đo vẽ bản đồ địa hình, 1 mẫu thí nghiệm…) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2018, thay thế Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, và phần nội dung có liên quan tại Điều 2 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!