Trang chủ Tags Đơn giá 2017

Tag: Đơn giá 2017

Đơn giá Điện Biên theo quyết định 130/QĐ-SXD, 131/QĐ-SXD ngày 16/02/2017

Ngày 16/02/2017 Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã công bố bộ đơn giá XDCT và Đơn giá dịch vụ công ích đô thị...

Đơn giá Thanh Hóa 2017: 246/QĐ-UBND, 247/QĐ-UBND, 248/QĐ-UBND, 249/QĐ-UBND

Ngày 20/01/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa 2017 gồm các phần: Phần Xây...

Đơn giá công ích Bắc Kạn 2017: 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2017

Ngày 05/01/2017 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI