Đơn giá công ích Bắc Kạn 2017: 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2017

3203
Ngày 05/01/2017 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quyết định 03/QĐ-UBND gồm các bộ:

1. Đơn giá sản xuất nước sạch và quản lý vận hành mạng cấp nước

2. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị

3. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

4. Đơn giá Duy trì cây xanh đô thị

Quyết định 03/QĐ-UBND về bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các quy định, văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh đã ban hành trước đây liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh trái với quy định này đều bị bãi bỏ.


Bốn bộ đơn giá kèm theo quyết định 03/QĐ-UBND đã được cập nhật đầy đủ, chính xác và hoàn toàn miễn phí vào trong phần mềm Dự toán F1 (miễn phí với cả bản F1 Trial), mọi người tải ngay về để sử dụng nhé:

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!