Trang chủ Tags Đơn giá 2017

Tag: Đơn giá 2017

Đơn giá Bến Tre 2017: phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa...

Ngày 29/09/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre gồm các...

Đơn giá Bình Dương 2017: 2786/QĐ-UBND và 2787/QĐ-UBND

Ngày 12/10/2017 Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm...

Đơn giá Vĩnh Phúc 2017: 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017

Ngày 14/8/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2249/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên...

Đơn giá công ích Trà Vinh 2017: 1292/QĐ-UBND, 1293/QĐ-UBND ngày 20/7/2017

Ngày 20/7/2017 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh công bố đơn giá các dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh gồm...

Đơn giá Lào Cai 2017: phần khảo sát 2918/QĐ-UBND, sửa chữa 3425/QĐ-UBND, thí nghiệm...

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình mới 2017 gồm các quyết định: Quyết định...

Đơn giá khảo sát Bắc Ninh 2017: quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 12/6/2017

Ngày 12/6/2017 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 748/QĐ-UBND  về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần...

Đơn giá Bình Phước 2017: Quyết định 1414 và 1415/QĐ-SXD

Ngày 28/6/2017, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước theo quyết định số 1414/QĐ-SXD...

Đơn giá Thái Nguyên 2017: quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/05/2017

Ngày 26/05/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng...

Đơn giá công ích Sóc Trăng 2017: 1456/QĐ-UBND ngày 22/06/2017

Ngày 22/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã công bố Quyết định số 1456/QĐ-UBND về Công bố Đơn giá dịch vụ công...

Đơn giá Bắc Ninh 2017: quyết định số 105/QĐ-UBND, 106/QĐ-UBND

Ngày 25/01/2017 UBND tỉnh Bắc Ninh công bố Đơn giá xây dựng công trình gồm các Quyết định: Quyết định 105/QĐ-UBND về việc công...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI