Đơn giá Lào Cai 2017: phần khảo sát 2918/QĐ-UBND, sửa chữa 3425/QĐ-UBND, thí nghiệm vật liệu 3424/QĐ-UBND

3755
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình mới 2017 gồm các quyết định:

Quyết định 2918/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai – Phần Khảo sát

Quyết định 3425/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về việc ban hành tập Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai – Phần Sửa chữa

Quyết định 3424/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về việc ban hành tập Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Phần mềm Dự toán F1 đã kịp thời cập nhật đầy đủ, chính xác nội dung các quyết định trên, mọi người tải ngay về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!