Trang chủ Tags Lào Cai

Tag: Lào Cai

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Lào Cai: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Lào Cai – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 07/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 144/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 28/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 94/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 16/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 467/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 01/09/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 316/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 27/05/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 183/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 08/02/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 47/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Đơn giá Lào Cai 2021: quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021

Ngày 29/01/2021, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quyết...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 30/11/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 521/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 28/08/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 373/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

Ngày 29/05/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 220/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI