Trang chủ Tags Lào Cai

Tag: Lào Cai

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Lào Cai: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Lào Cai – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 03/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 296/CB-SGTVTXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lào Cai – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 09/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 270/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lào Cai – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 248/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lào Cai – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 04/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 228/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lào Cai – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 07/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 192/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lào Cai – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 160/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lào Cai – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 09/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 140/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lào Cai – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 10/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 103/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lào Cai – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 73/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Lào Cai – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 14/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 58/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI