Trang chủ Tags Lào Cai

Tag: Lào Cai

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Lào Cai: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Lào Cai – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 29/11/2019, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 393/CB-SGTVTSXD. Về việc...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 3 năm 2019

Ngày 29/8/2019, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 249/CB-SXD. Về việc...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 2 năm 2019

Ngày 29/03/2019, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 73/CB-SXD. Về việc...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 1 năm 2019

Ngày 28/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 2797/CB-SXD. Về việc...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 28/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 1151/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 29/6/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 144/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Đơn giá Lào Cai 2018: Quyết định số 601/QĐ-UBND và 602/QĐ-UBND

Ngày 12/02/2018, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND và 602/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng...

Đơn giá Lào Cai 2017: phần khảo sát 2918/QĐ-UBND, sửa chữa 3425/QĐ-UBND, thí nghiệm...

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình mới 2017 gồm các quyết định: Quyết định...

Đơn giá Lào Cai 2016: Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08/12/2016

Ngày 08 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND về việc Công bố bộ...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI