Đơn giá khảo sát Bắc Ninh 2017: quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 12/6/2017

4144
Ngày 12/6/2017 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 748/QĐ-UBND  về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bộ đơn giá khảo sát 748/QĐ-UBND được xây dựng trên cơ sở định mức 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/6/2017 và thay thế đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng được công bố kèm theo văn bản số 386/UBND-XDCB ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!