HDSD Hải Dương: giá nhân công 260/SXD-KT&VLXD ngày 25/02/2020

3654
Bánh gai Ninh Giang

Ngày 25/02/2020, Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản số 260/SXD-KT&VLXD về việc áp dụng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 260/SXD-KT&VLXD để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người tải về để sử dụng nhé:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

Đơn giá do F1 tự xây dựng trên cơ sở:

– Giá Vật liệu gốc nhập sẵn theo 2332/2016;
– Giá Nhân công gốc đang để trống;
– Giá Ca máy gốc đang để trống;
– Toàn bộ được nhân với định mức 10/2019/TT-BXD.

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL
– Bảng Nhân công/Tính lương: chọn mẫu 260/SXD-KT&VLXD ngày 25/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
– Sang bảng Máy thi công/Tính giá ca máy
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!