Trang chủ Tags Hải Dương

Tag: Hải Dương

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hải Dương: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 2 năm 2019

Ngày 25/02/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 1 năm 2019

Ngày 25/01/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 25/12/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 11 năm 2018

Ngày 25/11/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 25/10/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 10/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 25/9/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 09/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 25/8/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 08/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 25/07/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 07/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 25/06/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 06/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 25/05/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 05/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI