Trang chủ Tags Hải Dương

Tag: Hải Dương

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hải Dương: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 15/05/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 04/SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 09/04/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 03/SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 11/03/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 02/SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 07/02/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 01/SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 10/01/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 12/SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 05/12/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 11/SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 15/11/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 10/SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 10/10/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 09/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 11/09/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 08/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 15/08/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 07/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI