Trang chủ Tags Hải Dương

Tag: Hải Dương

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hải Dương: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 15/05/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 04/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 10/04/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 03/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 02/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 15/02/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 01/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 10/01/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 12/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 12/12/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 11/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 14/11/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 10/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 10/10/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 09/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 09/09/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 08/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 15/08/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 07/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI