Trang chủ Tags Hải Dương

Tag: Hải Dương

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hải Dương: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 11/07/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 06/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 09/06/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 05/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 09/05/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 04/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 08/04/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 03/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 02/03/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 02/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 08/02/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 01/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

HDSD Hải Dương: đơn giá nhân công 1689/SXD-QLN áp dụng định mức 12/2021/TT-BXD

Ngày 03/11/2021, Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản số 1689/SXD-QLN về việc áp dụng đơn giá nhân công xây...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 31/12/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 12/2021/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 30/11/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 11/2021/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 01/11/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 10/2021/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI