Hướng dẫn áp dụng Quyết định 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021

6587

Ngày 03 tháng 02 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 129/QĐ-BTTTT hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Bấm vào đây để tải văn bản pdf Quyết định 129/QĐ-BTTTT

Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật đầy đủ nội dung Quyết định 129/QĐ-BTTTT. Cách sử dụng quyết định này trong Dự toán F1 như sau:

1. Đến bảng Nhân công/Tính lương:

2. Chọn mẫu “Quyết định 129/QĐ-BTTTT” và chọn các hệ số, phụ cấp, bảo hiểm/Áp giá hiện tại:

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1