Trang chủ Văn bản Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021

Ngày 03 tháng 02 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 129/QĐ-BTTTT hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI