Trang chủ Tags Bắc Ninh

Tag: Bắc Ninh

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bắc Ninh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 10/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 10/2022/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 05/10/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 09/2022/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 05/09/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 08/2022/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 08/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 07/2022/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 05/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 6/2022/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 03/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 5/2022/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 10/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 4/2022/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 01/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 3/2022/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 03/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 2/2022/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 10/02/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 1/2022/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI