Trang chủ Tags Bắc Ninh

Tag: Bắc Ninh

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bắc Ninh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 04/2024/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 03/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 03/2024/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 06/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 02/2024/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 06/02/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 01/2024/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 03/01/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 12/2023/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 04/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 11/2023/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 15/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 10/2023/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 06/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 8/2023/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 15/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 7/2023/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 05/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 6/2023/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI