Đơn giá Bình Phước 2017: Quyết định 1414 và 1415/QĐ-SXD

4562

Logo Dự toán F1Ngày 28/6/2017, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước theo quyết định số 1414/QĐ-SXD và công bố Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Phước theo quyết định số 1415/QĐ-SXD.

Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước gồm 07 tập:

 • Tập 1: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng
 • Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt
 • Tập 3: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát
 • Tập 4: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa
 • Tập 5: Đơn giá xây dựng công trình Bưu chính viễn thông
 • Tập 6: Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng
 • Tập 7: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Bộ Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Phước gồm 04 tập:

 • Tập 1: Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị
 • Tập 2: Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị
 • Tập 3: Đơn giá duy trì cây xanh đô thị
 • Tập 4: Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Tải văn bản gốc: 1414/QĐ-SXD1415/QĐ-SXD

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!