Trang chủ Tags Bình Phước

Tag: Bình Phước

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Phước: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 05/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 1880/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày _/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số _/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 05/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 1159/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 09/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 601/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 11/02/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 336/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 05/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 54/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 25/11/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 3478/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 01/11/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 3122/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 27/09/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 2748/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 14/09/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 2611/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI