Trang chủ Tags Bình Phước

Tag: Bình Phước

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Phước: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 12/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 1007/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 610/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 09/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 291/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 11/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 107/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 09/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 3796/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 11/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 3469/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 06/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 2960/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 12/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 2648/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 12/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 2303/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 05/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 1880/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI