Trang chủ Tags Bình Phước

Tag: Bình Phước

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Phước: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 3558/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 09/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 3154/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 13/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 2853/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 17/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 2558/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 25/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 2318/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 12/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 1743/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 11/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 1334/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 12/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 1007/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 610/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 09/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 291/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI