Trang chủ Tags Bình Phước

Tag: Bình Phước

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Phước: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 12/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 961/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 15/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 662/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 17/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 380/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 11/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 95/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 3912/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 3558/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 09/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 3154/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 13/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 2853/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 17/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 2558/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Bình Phước – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 25/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Công bố số 2318/SXD-QLXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI