Trang chủ Tags Cước vận chuyển vật liệu

Tag: Cước vận chuyển vật liệu

Sơn La – Cước vận chuyển theo Quyết định 1047/QĐ-UBND

Ngày 08/05/2019, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND. Về việc công bố định mức công tác vận chuyển vật liệu...

Bạc Liêu – Cước vận chuyển theo QĐ 435/SXD-QLXD năm 2018

Ngày 16/05/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 435/SXD-QLXD. Về việc công bố đơn giá vận chuyển vật liệu,...

An Giang – Cước vận chuyển theo QĐ 3498/QĐ-UBND năm 2017

Ngày 21/11/2017, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3498/QĐ-UBND. Về việc công bố giá cước vận chuyển hàng hóa dùng cho...

Hướng dẫn tính cước vận chuyển bộ theo định mức 1149/QĐ-BXD

Định mức sửa chữa 1149/QĐ-BXD năm 2017 của Bộ Xây dựng có quy định về các công tác bốc xếp vật liệu rời, phế...

Thanh Hóa: Cước vận chuyển theo QĐ 13/2018/QĐ-UBND

Ngày 11/04/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND. Ban hành quy định giá cước vận chuyển bằng xe ô tô...

Hà Tĩnh – Cước vận chuyển theo hướng dẫn 32/SXD-KT&VLXD

Ngày 05/01/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Hướng dẫn số 32/SXD-KT&VLXD. Về việc hướng dẫn một số nội dung về sử...

Cà Mau – Cước vận chuyển theo QĐ 49/QĐ-SXD ngày 30 tháng 3 năm...

Ngày 30/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 49/QĐ-SXD. Về việc công bố Đơn giá vận chuyển, bốc xếp...

Tây Ninh: Hướng dẫn tính cước vận chuyển theo QĐ 2768/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá vận chuyển,...

Quảng Ngãi: hướng dẫn tính cước theo QĐ 250/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 03 năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 250/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày...

Nghệ An: Hướng dẫn tính chi phí vận chuyển vật liệu

Trong công bố giá vật liệu các quý, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An có kèm theo hướng dẫn tính...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI