Hà Tĩnh – Cước vận chuyển theo hướng dẫn 32/SXD-KT&VLXD

4643

Logo Dự toán F1Ngày 05/01/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Hướng dẫn số 32/SXD-KT&VLXD. Về việc hướng dẫn một số nội dung về sử dụng phụ gia cho công tác bê tông và giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình xây dựng.

  • Về nội dung hướng dẫn sử dụng phụ gia cho công tác bê tông. Các bạn xem hướng dẫn sau: Hướng dẫn sử dụng phụ lục vữa theo định mức 1329.
  • Về nội dung hướng dẫn tính cước vận chuyển theo Quyết định 588/QĐ-BXD, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã giải quyết vướng mắc quan trọng của Quyết định 588/QĐ-BXD là không quy định cách tính cước cho cự ly > 20km. Cách tính cước cho cự ly >20km được quy định trong Hướng dẫn số 32/SXD-KT&VLXD như sau:
Trích Hướng dẫn số 32/SXD-KT&VLXD ngày 05/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Để xem thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo toàn văn ở link bên dưới:

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu cước vận chuyển vật liệu kèm theo hướng dẫn trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Các bạn xem hướng dẫn cập nhật và sử dụng bên dưới:

Cập nhật bảng cước 32/QXD-KT&VLXD
Sử dụng bảng cước 32 trong phần mềm F1

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!