Trang chủ Tags Hà Tĩnh

Tag: Hà Tĩnh

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hà Tĩnh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hà Tĩnh – Giá vật liệu quý 1 năm 2024

Ngày 15/04/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 1157/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu quý 4 năm 2023

Ngày 26/12/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 3836/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 8 và 9 năm 2023

Ngày 13/10/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 2985/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh: đơn giá nhân công 151/QĐ-SXD ngày 01/08/2023; giá ca máy 169/QĐ-SXD ngày...

Hồ kẻ gỗ Ngày 01/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 6 và 7 năm 2023

Ngày 08/08/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 2235/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 4 và 5 năm 2023

Ngày 05/06/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 1442/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 2 và 3 năm 2023

Ngày 05/04/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 795/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 23/02/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 307/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 13/01/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 93/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 09/12/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 3288/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI