Trang chủ Tags Hà Tĩnh

Tag: Hà Tĩnh

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hà Tĩnh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 13/01/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 93/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 09/12/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 3288/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 10/11/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 2962/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 8 và 9 năm 2022

Ngày 10/10/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 2623/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 18/08/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 2035/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 18/07/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 1732/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 31/05/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 1274/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 09/05/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 1053/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 07/04/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 790/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 1 và 2 năm 2022

Ngày 01/03/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 430/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI