Trang chủ Tags Hà Tĩnh

Tag: Hà Tĩnh

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hà Tĩnh: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hà Tĩnh – Giá vật liệu quý 1 năm 2020

Ngày 30/3/2020, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 25/12/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu quý 3 năm 2019

Ngày 02/10/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu quý 2 năm 2019

Ngày 27/6/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố...

Đơn giá Hà Tĩnh 2019: Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 04/04/2019

Ngày 04/04/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-SXD về...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu quý 1 năm 2019

Ngày 22/03/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 05/01/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 01/10/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng quý 3 năm...

Đơn giá Hà Tĩnh 2018: Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 20/07/2018

Ngày 20/07/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-SXD về việc Công bố đơn giá sửa đổi, bổ...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 18/07/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng quý 2 năm...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI