Hưng Yên – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

5236

Logo Dự toán F1Ngày 24/04/2018, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số II/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý 2 năm 2018.

Đã có giá quý 3 năm 2018 (bấm để xem)

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố giá được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là giá trung bình đến chân công trình chưa có thuế giá trị gia tăng tại thời điểm công bố.

Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung ứng vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với mặt bằng giá thị trường, đảm bảo mục tiêu đầu tư tránh thất thoát, lãng phí.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!