Hướng dẫn thực hiện thông tư số 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

4330

Ngày 18 tháng 01 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

 

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Thực hiện theo quy định của Thông tư 08/2016/TT-BTC, Phần mềm Dự toán F1 đã kịp thời cập nhật để cho mọi người được sử dụng kịp thời, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Mở bảng “Thanh toán theo khối lượng hoàn thành” ở nút ba dấu gạch cuối thanh công cụ dưới màn hình.

Bước 2: Chọn mẫu thông tư trong danh sách mẫu (có đủ thông tư 86/2011, 28/2012 và 86/2016).

Bước 3: Lấy danh sách công tác làm thanh toán từ bảng “công trình”.

Bước 4: Chọn công tác bằng dấu tích chọn.

Bước 5: Kết quả tự động được tính toán.

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1