Cao Bằng – hướng dẫn tính cước vận chuyển 212/HD-SXD ngày 02/03/2021

5924
Bánh trứng kiến

Logo Dự toán F1Ngày 02/3/2020, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành hướng dẫn số 212/HD-SXD về phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng.

Trong hướng dẫn 212/HD-SXD có 2 phương án cho cự ly vận chuyển <=60km:

Để thực hiện theo hướng dẫn này, mọi người làm như sau:

Bảng “Cước ô tô” theo phương án 1: chọn mẫu “theo file Excel mẫu” – biểu cước “DinhMucTT02-2020.xls”

Bảng “Cước ô tô kết hợp” theo phương án 2: chọn mẫu “theo file Excel mẫu” – biểu cước “CuocOtoCaoBang_07_2021.xls”

==> Theo đó, ở bảng “Cước ô tô kết hợp”, khi áp cước thì phần mềm có thêm chọn lựa “Chỉ áp nếu cước ở bảng “Cước ô tô kết hợp” thấp hơn cước ở bảng “Cước ô tô”:

Với cự ly vận chuyển >60km thì áp dụng cước địa phương ban hành gần nhất:

Cụ thể, tại thời điểm này thì áp dụng bảng cước 07/2021/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Tham khảo thêm: Tính cước vận chuyển ô tô trên 60km kết hợp thông tư 10/2019/TT-BXD và cước địa phương

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!